Từ giờ Sếp's chính thức chuyển thành Chủ Tịch's rồi mọi người nhé =)) Ngom Chủ Tịích

Please log in or register to like posts.
News

Từ giờ Sếp's chính thức chuyển thành Chủ Tịch's rồi mọi người nhé =))
Ngom Chủ Tịích cũng bảnh traii ra gì phết <3
#Kenh14

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Nobody liked ?

35 comments on “Từ giờ Sếp's chính thức chuyển thành Chủ Tịch's rồi mọi người nhé =)) Ngom Chủ Tịích

  1. 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐬𝐩 đ𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐬𝐞̣𝐨 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐦𝐮̣𝐧, 𝐧𝐚́𝐜𝐡, 𝐦𝐨̂𝐢, 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐚𝐲 𝐝𝐨 𝐦𝐮𝐨̂̃𝐢 đ𝐨̂́𝐭, 𝐩𝐡𝐨̉𝐧𝐠 𝐛𝐨̂, 𝐭𝐞́ 𝐱𝐞, 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐚̉ 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐥𝐚̂𝐮 𝐧𝐚̆𝐦…𝐯𝐯
    𝐕𝐚̀𝐨 𝐱𝐞𝐦 𝐭𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐅𝐛 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐅𝐛 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *